Qeb - ICTP

Kev Koom Tes Thoob Ntiaj Teb ntawm Cov Neeg Ua Haujlwm Kev Ncig Ua Haujlwm yog lub koomhaum kev koom tes thoob ntiaj teb rau kev lag luam taug kev thiab ncig.

GREEN KEV LOJ HLOB & KEV ZOO = lag luam