Qeb - Kev Nkag Mus Siv Tau Saib

Cov Xov Xwm Thoob Ntiaj Teb thiab Cov Lus Qhia rau cov neeg taug kev uas xiam oob khab, xws li cov neeg lag ntseg, cov neeg lag luam dig muag.

Nyem no los muab xov xwm ntawm Kev Nkag Ncig Kev Nkag Mus Tau.