Pawg - Rooj Sib Tham Xov Xwm Kev Lag Luam

MICE Xov Xwm txog Cov Rooj Sib Tham, Kev Kub Siab thiab Txheej Xwm. Kev sibtham, kev cobqhia, Kev sablaj ntawm lub koomhaum. Cov chaw sib tham, cov chaw sib tw yog lub npe hu ua MICE coj mus ncig thiab ua lag luam kev lag luam.

Nyem no txhawm rau txheeb xyuas cov rooj sib tham.travel, peb cov blog tshiab rau lub rooj sib tham thiab kev lag luam siab.