Qeb - Cov neeg

Tib neeg yog lub zog ntawm kev mus ncig thiab kev lag luam. Cov neeg ua haujlwm, GM, Cov nom tswv, Cov thawj coj, cov neeg ncig xyuas zoo tib yam, thiab lwm yam. ncig teb chaws thiab chaws.